بیانیه ماموریت تحقیق و توسعه

توسعه، بروزرسانی، بومی سازی و نوآوری در تکنولوژی های سازمان با تکیه بر پرورش علمی و عملی کارکنان، خلق ایده های نو، خلق ارزش افزوده و رعایت الزامات زیست محیطی

چشم انداز

سرآمدی در فعالیت های پژوهش کاربردی و فناورانه صنعت فولاد با خلق ثروت و ارزش

پیشرو در انجام و ارائه پروژه های پژوهشی با تکیه بر نوآوری و بهره مندی از تحولات انقلاب صنعتی چهارم

اهداف کلان

 • جهت دهی پژوهش ها به حوزه بهبود کیفیت محصول و فناوری
 • شناسایی تکنولوژی های روز حوزه فولاد
 • انجام مطالعات اثر بخش در راستای بهبود تکنولوژی و فناوری
 • تسریع در کلیه فرآیندهای R&D به منظور دستیابی به نتایج و برند سازی
 • توسعه ارتباطات مجازی و هوشمند در پژوهش
 • به کارگیری بستر انقلاب چهارم صنعتی (IT) و هوشمند سازی در حوزه تکنولوژی
 • افزایش جذب منابع دانشی
 • تجاری سازی پژوهش ها
 • برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان به منظور دستیابی به بهترین راهکارها
 • نیاز سنجی و اولویت بندی تکنولوژی سازمان و معرفی نیازهای فناورانه به شرکت های دانش بنیان و موسسات پژوهشی جهت اخذ راهکار مطلوب
 • افزایش انگیزه و رضایتمندی پژوهشگران