محور های پژوهشی

1

بهبود و توسعه کمی و کیفی محصولات

انجام پروژه های پژوهشی و کاربردی در راستای افزایش نرخ تولید و همچنین بهبود کیفیت محصولات تولیدی شرکت که می توان باعث ارز آوری بسیاری گردد

2

بازیافت و بازچرخانی فاضلاب صنعتی

با توجه به کمبود منابع آبی، تدوین استراتژی استفاده مجدد از کلیه پساب های تولیدی شرکت (صنعتی و بهداشتی) در چرخه تولید ضروری می باشد. برای نیل به این هدف نیاز است فاضلاب واحد با روش های نوین تصفیه گردد و در صنعت مورد استفاده مجدد قرار بگیرد.

3

بهبود و توسعه فناوری های موجود و جدید

شناسایی و به کارگیری تکنولوژی های نوین و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید محصولات جدید و به روز رسانی محصولات تولیدی براساس نیاز بازار و مشتری.

4

کاهش توقفات

کاهش توقفات اضطراری و عدم تاخیر در واحدهای مختلف از جمله فولادسازی، حمل و نقل و ... می تواند تاثیر به سزایی در افزایش نرخ بهره وری و تولید داشته باشد.

5

توسعه بومی سازی قطعات، تجهیزات و فرآیندها

در کنار افزایش تولید، توجه به بومی سازی و افزایش ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور بسیار قابل اهمیت است و فولاد خوزستان توانسته با اقدامات مناسب ضمن گسترش توان تولیدی و بومی سازی قطعات، تجهیزات و فرآیندها در مجتمع، به صنعت فولاد کشور کمک های شایانی نماید.

6

بهبود شاخص های HSE

ایجاد تعامل و همکاری با بخش HSE در جهت انجام پروژه های پژوهشی به منظور حفظ محیط زیست، سلامت کارکنان و تولید پایدار امری ضروری در پیشبرد اهداف شرکت می باشد.

7

کاهش و بازیافت ضایعات

انجام پژوهش در راستای حذف یا کاهش ضایعات، استحصال مواد با ارزش از ضایعات به مواد با ارزش افزوده بالاتر با رعایت شاخص های استاندارد زیست محیطی.

8

کاهش آلایندگی و هزینه های انرژی از طریق انجام پژوهش های بکارگیری انرژی های پاک

تهیه و تدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتر از انرژی های پاک (نو) منجر به کاهش آلایندگی ها و هزینه های انرژی میگردد.

9

بهبود نرخ مصارف انرژی و مواد (فرآیندها)

انجام پژوهش جهت ترویج استانداردهای سیستم مدیریت بهینه انرژی و مواد و همچنین بهبود فرآینتدها امری ضروری می باشد.

10

کاهش قیمت تمام شده (دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی)

اجرای صحیح اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت فولاد بی تردید راه را برای شکوفایی بیش از پیش این صنعت مادر هموار خواهد کرد؛ چراکه بخش به بخش و لایه به لایه این صنعت راهبردی قابلیت بازبینی و مهندسی مجدد را داراست و نتیجه این بازبینی های مجدد رشد و شکوفایی بیش از پیش، کاهش بسیاری از وابستگی ها و در نهایت خوداتکایی و خودکفایی در زمینه بومی سازی تجهیزات، افزایش تولید فولاد و ایجاد شغل برای جوانان است.

11

تولید محصولات، فناوری ها و ارائه خدمات جانبی

پژوهش و تحقیق در تولید محصولات و همچنین فناوری های جدید امری ضروری در تحقق اهداف کلان پژوهشی در شرکت می باشد.